close
تبلیغات در اینترنت
فعال شدن پروژه کرمانشاهان فاز 8

فعال شدن پروژه کرمانشاهان فاز 8

کرمانشاهان,پروژه کرمانشاهان,افتتاح کرمانشاهان,زمان افتتاح فاز 8,پروژه های معارض دار,واحدهای معارض دار فاز 8,فاز8,دادگاه پروژه کرمانشاهان,فعال شدن پروژه کذمانشاهان فاز 8,
پرونده شرکت پیمانکاری کرمانشاهان که پیشتر با تعطیل کردن پروژه و طرح ادعاهای مختلف خواهان غرامت از شرکت عمران پردیس بود، در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس