close
تبلیغات در اینترنت
افتتاح زون5 محله آرمانشهر مسکن مهر فاز11

افتتاح زون5 محله آرمانشهر مسکن مهر فاز11

افتتاح فاز11,افتتاح زون5,افتتاح محله آرمانشهر,اولویت های افتتاح مسکن مهر,تحویل فاز11,
صبح امروز 26 شهریور ماه 2006 واحد از 33 هزار واحد فاز11 در محله آرمانشهر این فاز افتتاح شد. این واحدها در 34 بلوک واقع در محله آرمانشهر این فاز هستند.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس