close
تبلیغات در اینترنت
کدام واحدهای فاز 8 افتتاح شده است؟

کدام واحدهای فاز 8 افتتاح شده است؟

فاز8,دره بهشت,تحویل واحد,افتتاح واحد,زمان تحویل فاز8,زمان تافتتاح فاز8,پروژه های افتتاح شده مسکن مهر,
1212 واحد در دو محله دنا و الوند فاز 8 و 2006 واحد در محله آرمانشهر فاز 11 افتتاح شد

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس