close
تبلیغات در اینترنت
امتناع شرکت ترکیه ای کوزو از تحویل مسکن مهر به مردم

امتناع شرکت ترکیه ای کوزو از تحویل مسکن مهر به مردم

مسکن مهر پردیس,اختلافات مالی,تحویل واحدها,ls;k liv \vnds,تحویل مسکن مهر پردیس,واحدهای مسکن مهر,پردیس,
شرکت ترکیه ای کوزو به دلیل اختلافات مالی باشرکت عمران پردیس از تحویل واحدهای مسکن مهر این شهر به مردم خودداری می کند.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس