close
تبلیغات در اینترنت
سازمان مالیاتی ۶۰۰ میلیون تومان از حساب متقاضیان مسکن مهر برداشت

سازمان مالیاتی ۶۰۰ میلیون تومان از حساب متقاضیان مسکن مهر برداشت

مسکن مهر پردیس,مسدود شدن حساب های بانکی,امور مالیاتی,ls;k liv \vnds,تحویل واحدها,شرکت عمران پردیس,مسکن مهر,مسدود شدن,حساب بانکی,
در حالی مدیر عامل شرکت عمران پردیس اواسط دیماه ازمسدود شدن حساب های بانکی این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی خبر داده بود که وی امروز از برداشت ۶۰۰ میلیون تومان

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس