close
تبلیغات در اینترنت
ریزش برداری و ادامه حفاری خط ۴۰۰ چدن شبکه توزیع آب زون ۵ پردیس شنبه: ۹۷/۱۰/۱۶

ریزش برداری و ادامه حفاری خط ۴۰۰ چدن شبکه توزیع آب زون ۵ پردیس شنبه: ۹۷/۱۰/۱۶

مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,زمان افتتاح واحدهای زون5,زون5,فاز11,تحویل آرمانشهر,زمان تحویل آرمانشهر,تحویل مسکن مهر پردیس,
با ادامه این روند، بزودی آب لوله کشی جایگزین توزیع آب با تانکر در محله آرمانشهر خواهد شد. هرچند که بایستی این اقدامات قبل از افتتاح واحدها صورت می گرفت و نه یکسال پس از آن!

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس