close
تبلیغات در اینترنت
برف روبی بلوک ها جهت اماده سازی، شروع و آرماتوربندی اجرای بلوک های باقی مانده زير دكل های برق فشار قوی فاز۱۱ پردیس

برف روبی بلوک ها جهت اماده سازی، شروع و آرماتوربندی اجرای بلوک های باقی مانده زير دكل های برق فشار قوی فاز۱۱ پردیس

مسکن مهر پردیس,فاز11,زمان تحویل مسکن مهر پردیس,پردیس,مسکن مهر,فاز8,فاز5 و 9 قدیم,برف روبی معابر مسکن مهر پردیس,برف پردیس,
برف روبی بلوک ها جهت اماده سازی، شروع و آرماتوربندی اجرای بلوک های باقی مانده زير دكل های برق فشار قوی فاز۱۱ پردیس دوشنبه: ۹۷/۱۰/۱۷

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس