close
تبلیغات در اینترنت
ادامه حفاری و لوله گذاری خط ۴۰۰ تغذیه آب زون ۱ فاز ۱۱ سه شنبه: ۹۷/۱۰/۱۸

ادامه حفاری و لوله گذاری خط ۴۰۰ تغذیه آب زون ۱ فاز ۱۱ سه شنبه: ۹۷/۱۰/۱۸

مسکن مهر پردیس,پردیس,مسکن مهر,فاز11,فاز8,فاز5 و 9 قدیم,زمان تحویل مسکن مهر,تحویل واحدهای پردیس,
ادامه حفاری و لوله گذاری خط ۴۰۰ تغذیه آب زون ۱ فاز ۱۱ سه شنبه: ۹۷/۱۰/۱۸

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس