close
تبلیغات در اینترنت
اجرای عملیات سقف کاذب باقیمانده سرویس ها در بلوکهای زون 5 فاز ۱۱ پردیس

اجرای عملیات سقف کاذب باقیمانده سرویس ها در بلوکهای زون 5 فاز ۱۱ پردیس

مسکن مهر پردیس,مسکن مهر,پردیس,فاز1,فاز11,فاز8,فاز5 و 9 قدیم,زمان تحویل واحدها,زمان تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس,زون5,آرمانشهر,
اجرای عملیات سقف کاذب باقیمانده سرویس ها در بلوکهای زون 5 فاز ۱۱ پردیس پنجشنبه: ۹۷/۱۰/۲۰

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس