close
تبلیغات در اینترنت
اجرای عایق حرارتی و مهاربندی زانوها و اتصالات در مخزن ، فاز ۱۱ پردیس

اجرای عایق حرارتی و مهاربندی زانوها و اتصالات در مخزن ، فاز ۱۱ پردیس

مسکن مهر پردیس,پردیس,مسکن مهر,شرکت عمران پردیس,مدیرعامل شرکت عمران پردیس,فاز11,فاز8,فاز5 و 9,زمان تحویل واحدهای پردیس,زمان تحویل مسکن مهر,هدایت,
اجرای عایق حرارتی و مهاربندی زانوها و اتصالات در مخزن ، فاز ۱۱ پردیس یکشنبه: ۹۷/۱۰/۲۳

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس