close
تبلیغات در اینترنت
اطلاعیه

اطلاعیه

ls;k liv,مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,پردیس,فاز11,فاز8,فاز5 و 9 قدیم,تحویل واحدهای پردیس,کارگزاری مسکن مهر,کارگزاری مسکن مهر پردیس,زون5,آرمانشهر,مهدی هدایت,شرکت عمران پردیس,
متقاضیان محترم مسکن مهر فاز 11 بلوکهای( 5, B44) و( 5, B45) و(5، B46) و (5،B52) که تاکنون موفق به دریافت قراردادهای پیش فروش (5 برگی) نشده اند از تاریخ 97/10/29 به کارگزاری مسکن مهر سالن 3 باجه 7 مراجعه نمایند

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس