close
تبلیغات در اینترنت
کارگاه تولید و محل دپوی درب های داخلی واحدهای فاز ۱۱

کارگاه تولید و محل دپوی درب های داخلی واحدهای فاز ۱۱

مسکن مهر پردیس,مسکن مهر,پردیس,فاز11پردیس,فاز8پردیس,فاز5و9پردیس,تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس,زمان تحویل واحدهای پردیس,درب های داخلی,مهدی هدایت,مدیرعامل شرکت عمران پردیس,سامانه هوشمند پردیس,
کارگاه تولید و محل دپوی درب های داخلی واحدهای فاز ۱۱ بخش اعظمی از درب های ورودی آماده نصب در زون ها جهت تکمیل واحدها می باشد

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس