close
تبلیغات در اینترنت
حضور مدیر اجرایی کارگزاری مسکن مهر به همراه معاونین ایشان در جمع مراجعین کارگزاری برای پاسخگویی و کمک به کارمندان

حضور مدیر اجرایی کارگزاری مسکن مهر به همراه معاونین ایشان در جمع مراجعین کارگزاری برای پاسخگویی و کمک به کارمندان

ls;k liv,مسکن مهر پردیس,پردیس,فاز8پردیس,فاز11پردیس,فاز9پردیس,زمان تحویل واحدهای پردیس,کارگزاری مسکن مهر پردیس,سامانه هوشمند پردیس,مدیرعامل شرکت عمران پردیس,مهدی هدایت,
متوسط دعوت روزانه از متقاضیان فاز11 برای تحویل قرارداد حدودا 250 نفر است. به این عدد مراجعین کارگزاری برای انجام امور نقل و انتقال و انتخاب واحد و تحویل واحد را اضافه کنید. همین حجم از مراجعین کمتر و بعضا بیشتر از سایر فازهای پروژه مسکن مهر پردیس، احتمالا باعث حضور روزانه حداقل 4000 متقاضی در کارگزاری شده است. یعنی هر ساعت 600 مراجعه کننده و با توجه به احتمال افزایش حجم مراجعه کنندگان در روزهای آتی، منطق حکم می کند حتما زمانی که برای تحویل قرارداد یا تحویل واحد از شما دعوت می شود، همان روز مراجعه…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس