اطلاعیه شرکت عمران پردیس

آدرس ورود به مسکن مهر,آدرس ورود به مسکن مهر پردیس,ادرس جدید مسکن مهر,ادرس جدید مسکن مهر پردیس,اطلاعیه شرکت عمران پردیس,
در حالیکه بیشتر از 25 ماه از شروع طرح 90 هزار واحدی مسکن مهر شهر پردیس و ثبت نام ها می گذرد ، مدیر عامل شهر پردیس با یادآوری اینکه صورت جلسه افزایش قیمت مسکن مه

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس