close
تبلیغات در اینترنت
تحویل فاز11

تحویل فاز11

افتتاح فاز11,افتتاح زون5,افتتاح محله آرمانشهر,اولویت های افتتاح مسکن مهر,تحویل فاز11,
صبح امروز 26 شهریور ماه 2006 واحد از 33 هزار واحد فاز11 در محله آرمانشهر این فاز افتتاح شد. این واحدها در 34 بلوک واقع در محله آرمانشهر این فاز هستند که یکی از 12 محله این فاز در شهر پردیس می باشد. در اینجا اولویت ها و نقشه اولویت های افتتاح واحدهای زون 5 و زون 1 فاز11 نمایش داده شده است. طبق این اولویت بندی 2006 واحد افتتاح شده مربوط به اولیت های 1 تا 4 این اولویت بندی می باشد. لیست بلوک های افتتاح شده به شرح ذیل می باشد: اولویت 1: 3 پلتفرم از مجتمع های خیام شامل بلوک های (5B65, 5B72 - 5B66, 5B71…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس