تکمیل واحدهای فاز 11

پیشرفت واحدهای فاز11,پیشرفت فاز 11,تکمیل واحدهای فاز 11,پیشرفت فاز کوزو,تکمیل فاز کوزو,وضعیت کوزو,وضعیت فاز 11,شرایط خری فاز 11,
در حالیکه بیشتر از 25 ماه از شروع طرح 90 هزار واحدی مسکن مهر شهر پردیس و ثبت نام ها می گذرد ، مدیر عامل شهر پردیس با یادآوری اینکه صورت جلسه افزایش قیمت مسکن مه

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس