close
تبلیغات در اینترنت
شرکت عمران پردیس

شرکت عمران پردیس

ls;k liv,مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,پردیس,فاز11پردیس,فاز8پردیس,فاز5و9پردیس,مهدی هدایت,شرکت عمران پردیس,سامانه هوشمند پردیس,زمان تحویل واحدهای پردیس,زمان تحویل مسکن مهر پردیس,
متقاضیان محترم مسکن مهر فاز 11 بلوکهای (5B,50), (5B,51) که تاکنون موفق به دریافت قراردادهای پیش فروش (5 برگی) نشده اند از تاریخ 97/11/1 به کارگزاری مسکن مهر سالن سه باجه 7 مراجعه نمایند

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس