close
تبلیغات در اینترنت
فاز های مسکن مهر پردیس

فاز های مسکن مهر پردیس

مسکن مهر پردیس,ls;k liv \vnds,مسکن مهر,تحویل مسکن مهر,قیمت نهایی مسکن مهر,خبر خوش برای متقاضیان مسکن مهر,فاز های مسکن مهر پردیس,آخرین اخبار مسکن مهر پردیس,
روز یکشنبه ساختمان وزارت راه و شهرسازی بجز الکساندر دوبرینت - وزیر حمل و نقل آلمان - مهمانان ناخوانده ای هم داشت؛ معترضانی که برای چهارمین بار نسبت به تاخیر در واگذاری مسکن مهر پردیس، مقابل ساختمان دادمان تجمع کرده بودند. این تعداد که حدود ۳۰۰ نفر بودند و نماز ظهر را مقابل وزارت راه و شهرسازی اقامه کردند خواستار تحویل واحدهای مسکن مهر خود بدون محاسبه هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی بودند. اعتراض‌ها نسبت به تاخیر واگذاری مساکن مهر پردیس از زمانی که سعید غفوری…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس