فاز 11 پردیس

مسکن مهر پردیس,شرکت عمران پردیس,انبوه سازان تهران,تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس,فاز هشت پردیس,فاز 11 پردیس,فاز 5 پردیس,روند ساخت مسکن مهر,کند شدن روند ساخت مسکن مهر,اعتبارمسکن مهر,
رییس انجمن انبوه سازان مسکن مهر استان تهران گفت: به دلیل عدم تزریق نقدینگی کافی به پروژه‌های مسکن مهر روند ساخت و ساز در این پروژه‌ها کند شده است.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس