close
تبلیغات در اینترنت
فاز11 - 6

فاز11 - 6

ls;k liv \vnds,مسکن مهر پردیس,پردیس,مسکن مهر,فاز11,فاز8,فاز5 و 9قدیم,زمان تحویل مسکن مهر,عنلیات عمرانی,عملیات عمرانی پردیس,عملیات عمرانی,زمان تحویل واحدهای پردیس,
و اما فقط یک نکته که لازم است جناب آقای دکتر هدایت و تیم همراه ایشان در شهر پردیس به آن توجه کنند، فرصت کوتاهیست که تا پایان سال 97 باقی مانده است. تقریبا 44 روز اداری و کاری تا پایان اسفند 97 زمان وجود دارد و البته تقریبا 50 هزار قرارداد 5برگی که هنوز تحویل مردم نشده است و به گفته دکتر هدایت تا پایان سال به مردم تحویل خواهد شد. یعنی برای تحقق این بند از صحبت های مدیرعامل محترم شهر جدید پردیس، لازم است از همین فردا روزانه حدود 1100 قرارداد 5برگی تحویل متقاضیان و مالکان واحدها گردد. آیا چنین ظرفیتی…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس