close
تبلیغات در اینترنت
مسکن مهر پردیس - 3

مسکن مهر پردیس - 3

مسکن مهر پردیس,مسکن مهر,پردیس,فاز11پردیس,شرکت عمران پردیس,سامانه هوشمند پردیس,فاز8پردیس,فاز5و9پردیس,مهدی هدایت,کنتور گاز,گاز,ناظر نظام مهندسی,
به اطلاع کلیه متقاضیان مسکن مهر میرساند، مالکانی که واحدهای آنها آماده تحویل و به مرحله نصب کنتور گاز رسیده میرساند، جهت انجام مراحل اخذ و نصب کنتور گاز پس از تائید ناظران نظام مهندسی به اداره گاز پردیس مراجعه نمایند. منبع:امور زیر ساخت شرکت عمران پردیس

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس