close
تبلیغات در اینترنت
واحدهای تکمیل

واحدهای تکمیل

واحدهای تکمیل,تکمیل واحدهای فاز 11,واحدهای آماده فاز کوزو,11,پردیس,
در حالیکه بیشتر از 25 ماه از شروع طرح 90 هزار واحدی مسکن مهر شهر پردیس و ثبت نام ها می گذرد ، مدیر عامل شهر پردیس با یادآوری اینکه صورت جلسه افزایش قیمت مسکن مه

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس