پردیس

مسکن مهر پردیس,وزرات راه وشهرسازی,بانک مسکن,شرکت عمران پردیس,پردیس,تزریق جدید اعتبار مسکن مهر,200 میلیلرد تومان,
۲۰۰ میلیارد تومان بودجه مسکن مهر از بلوکه درآمد

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس