close
تبلیغات در اینترنت
کارگزاری مسکن مهر

کارگزاری مسکن مهر

مسکن مهر پردیس,کارگزاری مسکن مهر,پردیس,فاز11,فاز8,فاز 5و 9 قدیم,تکریم ارباب رجوع,تحویل مسکن مهر,زمان تحویل مسکن مهر,
بازدید سرزده مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از نحوه خدمات رسانی به متقاضیان محترم در محل کارگزاری مسکن مهر سه شنبه: ۹۷/۱۰/18یکی از مواردی که لزوم وجود آن در کارگزاری حس می شود، نصب فلوچارت ها و فرآیندهای کاری در معرض دید مراجعین می باشد.

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس